Pravilnik zasebnosti

Pravilnik zasebnosti za trgovina.horses.si

Datum zadnje posodobitve: 19.11.2023

 1. Uvod
  1.1. Trgovina.horses.si (v nadaljevanju “spletna stran”) je last in v lasti podjetja NOV KORAK Dejan Jančar s.p., Podbočje 86, 8312 Podbočje (v nadaljevanju “trgovina” ali “mi”). S pravilnikom zasebnosti želimo pojasniti, kako zbiramo, uporabljamo in varujemo osebne podatke obiskovalcev in uporabnikov spletne strani.
 2. Kateri podatki se zbirajo
  2.1. Pri registraciji ali nakupu na spletni strani lahko zbiramo naslednje osebne podatke:
  - Ime in priimek
  - Naslov
  - E-poštni naslov
  - Telefonska številka
  - Podatki o plačilu
  2.2. Poleg tega lahko avtomatsko zbiramo določene informacije, kot so IP naslov, vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, čas dostopa in spletni naslovi.
 3. Nameni uporabe podatkov 3.1. Osebni podatki se uporabljajo za naslednje namene:
  - Izpolnitev in obdelava naročil
  - Komunikacija z uporabniki v zvezi z naročili, storitvami in ponudbami - Izvedba marketinških aktivnosti, vključno s pošiljanjem promocijskih sporočil - Izboljšanje in prilagajanje naših storitev
  - Zagotavljanje varnosti in preprečevanje goljufij
  - Skladnost z zakonskimi zahtevami, vključno z GDPR
 4. Obdelava osebnih podatkov
  4.1. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR).
  4.2. Osebni podatki se obdelujejo le za določene in zakonite namene ter se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.
 5. Dostop do osebnih podatkov
  5.1. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, ki so odgovorne za izvajanje nalog v zvezi s storitvami in naročili.
  5.2. Osebni podatki se lahko razkrijejo tudi tretjim osebam, kot so dostavni ponudniki, plačilni procesorji in drugi partnerji, vendar le v obsegu, ki je potreben za izvajanje storitev.
 6. Varovanje podatkov
  6.1. Ukrepi za varovanje osebnih podatkov vključujejo tehnične, organizacijske in fizične ukrepe, namenjene preprečevanju nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali uničenja podatkov.
 7. Pravice posameznikov
  7.1. Posamezniki imajo pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave svojih osebnih podatkov. Prav tako imajo pravico do prenosljivosti podatkov in ugovora obdelavi v določenih primerih.
  7.2. Za uveljavljanje svojih pravic nas lahko kontaktirate preko e-pošte na naslov info@horses.si.
 8. Spremembe pravilnika zasebnosti
  8.1. Pravilnik zasebnosti se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo objavljene na spletni strani.

Z uporabo spletne strani trgovina.horses.si potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s tem Pravilnikom zasebnosti. Hvala, ker zaupate in uporabljate naše storitve!